[1]
Medina-Jasso, M., Arzola-GonzálezJ.F., Piña-ValdezP. y Nieves-Soto, M. 2015. Effect of the diet traditional and non-traditional on the respiration and excretion in larvae of white shrimp Litopenaeus vannamei. Revista MVZ Córdoba. 20, (nov. 2015), 4917-4928. DOI:https://doi.org/10.21897/rmvz.7.