Medina-Jasso, M., Arzola-GonzálezJ. F., Piña-ValdezP., & Nieves-Soto, M. (2015). Effect of the diet traditional and non-traditional on the respiration and excretion in larvae of white shrimp Litopenaeus vannamei. Revista MVZ Córdoba, 20, 4917-4928. https://doi.org/10.21897/rmvz.7