Medina-JassoMaría, Arzola-GonzálezJuan Francisco, Piña-ValdezPablo, y Mario Nieves-Soto. 2015. Effect of the Diet Traditional and Non-Traditional on the Respiration and Excretion in Larvae of White Shrimp Litopenaeus Vannamei. Revista MVZ Córdoba 20 (noviembre), 4917-28. https://doi.org/10.21897/rmvz.7.