Medina-Jasso, M., Arzola-GonzálezJ. F., Piña-ValdezP. y Nieves-Soto, M. (2015) Effect of the diet traditional and non-traditional on the respiration and excretion in larvae of white shrimp Litopenaeus vannamei, Revista MVZ Córdoba, 20, pp. 4917-4928. doi: 10.21897/rmvz.7.