Medina-Jasso, M., Arzola-GonzálezJ. F., Piña-ValdezP., y M. Nieves-Soto. Effect of the Diet Traditional and Non-Traditional on the Respiration and Excretion in Larvae of White Shrimp Litopenaeus Vannamei. Revista MVZ Córdoba, Vol. 20, Nov. 2015, pp. 4917-28, doi:10.21897/rmvz.7.